Tools

Theory U-vragenlijst

Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Via onderstaande link kom je bij de Theory U-vragenlijst bestaande uit 16 vragen. Wanneer je de vragen gaat beantwoorden, zorg er dan voor dat je in een ruimte zit waar je zeker één tot twee uur niet zult worden gestoord. Beantwoord de vragen eerlijk. Voor maximale impact herhaal je dit één- tot tweemaal per jaar.

Ga naar de vragenlijst