Theory U-vragenlijst

Vul hier de Theory U-vragenlijst in. Wanneer je de vragen gaat beantwoorden, zorg er dan voor dat je in een ruimte zit waar je zeker één tot twee uur niet zult worden gestoord. Beantwoord de vragen eerlijk. Voor maximale impact herhaal je dit één- tot tweemaal per jaar.