Mindset test

De mindset-test bestaat uit veertien stellingen. Noteer per stelling op een schaal van 1-10 in hoeverre die voor jou opgaat. Welke mindset heeft bij jou en bij je team de overhand, de growth mindset of de fixed mindset? Ook leuk: laat hetzelfde door je team doen.